Werken met een missie

Desktop weergave website kroonopjewerk.org
Mobiele weergave website kroonopjewerk.org

Kroon op je Werk is een initiatief van Christelijke Hogeschool Ede, Stichting Opwekking en het Centrum voor Geloof en Werk (PKN). Deze organisaties beschouwen de werkplek als de frontlinie van de kerk: hier kan het geloof in Jezus Christus worden uitgeleefd, discipelschap worden vormgegeven, en kunnen niet-gelovige mensen in aanraking komen met het Evangelie.

Type website

Website in Wordpress met MailChimp automation

Bijzonderheden

De website heeft een uitgebreide koppeling met MailChimp middels Gravity Forms, waarmee downloads automatisch worden verstuurd na het opgeven van naam en e-mailadres.

Delen op:

Delen op: